Pielgrzymka do Grecji

SALONIKI – KALAMBAKA – ATENY – DELFY – METEORY – KORYNT – EPIDAUROS

PROGRAM:

1 dzień– Wyjazd z kraju w nocy. Przejazd na lotnisko do Berlina. Przelot do Salonik. Przejazd do FILIPPI– pierwszego miejsca związanego z działalnością św. Pawła na greckiej ziemi. W Filippi zobaczymy tereny wykopalisk archeologicznych w miejscu dawnego miasta rzymskiego: bazyliki, łaźnie, akropol oraz więzienie, w którym osadzeni byli św. Paweł i Sylas. Odwiedzimy także prawdopodobne miejsce chrztu Lidii, która ugościła Pawła, Tymoteusza i Sylasa. Następnie przejazd do nadmorskiej KAWALI (dawniej Neapoli), gdzie Apostoł rozpoczął swą misję po Europie w 49 r.n.e.. Wizyta w kościele Agios Nikolaos, do którego, jak głosi legenda, przybył św. Paweł. Zobaczymy również starożytny akwedukt i piękną panoramę portu i starego miasta. Wieczorem przejazd do hotelu na Riwierze Olimpijskiej na obiadokolację i nocleg.
2 dzień– Po śniadaniu przejazd do SALONIK– drugiego co do wielkości miasta greckiego, w którym św. Paweł spędził 3 tygodnie i z którego musiał uciekać posądzony o działanie przeciw państwu. Zobaczymy: łuk tryumfalny cesarza Galeriusza, pomnik Aleksandra Wielkiego i Arystotelesa, rzymskie i średniowieczne budowle, przepiękne świątynie bizantyjskie oraz starą dzielnicę Kastro i słynną białą wieżę pozostałą po władaniu Wenecjan. Najważniejszym dla naszej pielgrzymki zabytkiem jest jednak kościół św. Demetriusza z V wieku. Czas wolny na zakup pamiątek. W drodze powrotnej do hotelu krótka wizyta w miejscowości VERIA. Zobaczymy tzw. Bemę Apostoła Pawła- miejsce, w którym św. Paweł wygłaszał Ewangelię. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
3 dzień– Po śniadaniu całodzienna wycieczka do Salonik. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień– Po śniadaniu przejazd do KALAMBAKI. Całodzienny pobyt wMETEORACH, zwiedzanie klasztorów zbudowanych na wznoszących się w niebo słupach skalnych, które zdają się być zawieszone pomiędzy niebem i ziemią. Wieczorem przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
5 dzień– Po wczesnym śniadaniu przejazd do DELF. Krótka wizyta w miejscu uważanym w starożytności za środek świata. Następnie przejazd do ATEN. Zobaczymy ateński Akropol- starożytny ośrodek kultu religijnego, Teatr Dionizosa, Świątynię Zeusa Olimpijskiego, Łuk Hadriana, Starożytny Stadion Olimpijski- miejsce pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, Ogrody Narodowe, spacer po Place- urokliwej starej dzielnicy tureckiej z mnóstwem tawern, sklepików, wąskich uliczek i zaułków. Na zakończenie przejdziemy starożytną Agorą. Wieczorem przejazd do hotelu nad morzem na obiadokolację i nocleg.
6 dzień– Po śniadaniu przejazd do centrum ATEN na dalsze zwiedzanie: Grób Nieznanego Żołnierza- uroczysta zmiana warty, Parlament. Czas wolny. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
7 dzień– Po śniadaniu wizyta w kolejnym miejscu związanym silnie z działalnością św. Pawła- KORYNCIE. Zobaczymy ruiny starożytnego miasta i miejsce, gdzie Apostoł miał przemawiać do mieszkańców miasta. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy będą MYKENY. W tym liczącym ponad 3,5 tysiąca lat mieście znajdują się ruiny jednego z najstarszych miast i pałacu, do których prowadziła słynna lwia brama. W niewielkiej odległości od niego znajduje się wspomniany przez J. Słowackiego grób Agamemnona- tryumfatora spod Troi. Po wizycie w Mykenach, przejedziemy do EPIDAUROS– miejsca, gdzie znajduje się jeden z cudów sztuki architektonicznej starożytnych Greków. Wieczorem przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
8 dzień– Po śniadaniu przejazd do PATRAS– wizyta w kościele Św. Andrzeja, w którym znajdują się relikwie świętego. PATRAS jest miejscem, w którym św. Andrzej, przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X. Po południu przejazd do portu. Zaokrętowanie na promie, całonocna podróż morska do Włoch
9 dzień– Przypłynięcie do portu w Anconie we Włoszech w godzinach popołudniowych. Przejazd do hotelu w Rimini. Odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg.
10 dzień– po śniadaniu przejazd do PADWY– nawiedzenie Bazyliki Il Santo, modlitwa przy grobie Św. Antoniego, spacer uliczkami miasta. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do kraju.
11 dzień– Powrót do kraju w godzinach wczesno porannych.

 

INFORMACJA I REZERWACJA
biuro@verotravel.pl   tel./fax: 77 4544569, 77 4539576, 77 4536418