Blog

Boże Ciało

Boże Ciało

30.05.2024 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ,  potocznie nazywana  Bożym Ciałem, to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. W tym dniu każdego świadomie wierzącego Katolika obowiązujące uczestnictwo we Msz...
Wspomnienie objawień w Fatimie

Wspomnienie objawień w Fatimie

13.05.2024   W dzisiejszym świecie Fatima pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc objawień maryjnych. Wszystko wydarzyło się pod koniec I wojny światowej, w 1917 roku, w nikomu jeszcze nieznanej portugalskiej wiosce, gdzie trój...
Uroczystość Trójcy Świętej

Uroczystość Trójcy Świętej

26.05.2024 Uroczystość ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym w Kościele katolickim. Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku. W kościołach zachodnich przyp...
Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

19.05.2024 Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę o...
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie

19.05.2024   Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą relację o tym wydarzeniu: „Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, ja...
Suplika do Maryi w Pompejach

Suplika do Maryi w Pompejach

08.05.2024 Modlitwę zwana Supliką do Królowej Różańca Świętego w Pompejach odmawiamy jedynie dwa razy w roku – 8 maja oraz podczas październikowego święta Królowej Różańca. Została ona stworzona przez bł. Bartolo Longo i często jest cy...
Święty Marek, Ewangelista

Święty Marek, Ewangelista

25.04.2024 Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako „Jana zwanego Markiem”. Pochodził z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach publicznej dzi...
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

31.03.2024 Chrystus Zmartwychwstał! Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca. On jest Drogą, Prawdą i Życiem! Kościół celebruje największe święto roku lit...
Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

Święty Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

19.03.2024 W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: Prot...
Święty Kazimierz, królewicz

Święty Kazimierz, królewicz

04.03.2024 Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II. Pod jej opieką Kazimierz pozostawał do...
Katedra Św. Piotra Apostoła

Katedra Św. Piotra Apostoła

22.02.2024 Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie liturgii oba te święta zostały połączone w jedno pod wspólną...
Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

14.02.2024 Środa Popielcowa w 2024r przypada na dzień 14 lutego. Tego dnia rozpoczyna się w Kościele Katolickim okres Wielkiego Postu – czas przeznaczony na czterdziestodniową pokutę. Ta uroczystość ma za zadanie pobudzić katolików i wszystkic...
Św. Scholastyka

Św. Scholastyka

10.02.2024 Św. Scholastyka Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i była siostrą bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła pokazują część muru, który stanow...
Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

02.02.2024 Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante  oraz Heorte tou Katharismou,  co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. Na...
Święty Józef Sebastian Pelczar

Święty Józef Sebastian Pelczar

19.01.2024 Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna, w rodzinie Wojciecha i Marianny, średniozamożnych rolników. Jeszcze przed urodzeniem został ofiarowany Najświętszej Maryi Pannie przez swoją pobożną matkę. Ochrzczony zo...
Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

06.01.2024 Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Koś...
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25.12.2023 Uroczystość Narodzenia Zbawiciela była obchodzona 25 grudnia już w epoce papieża Liberiusza w 354 roku. Nie przypadkiem wybrano tę datę bardzo popularnego pogańskiego święta ludowego, kończącego obchody ku czci Saturna i w bliskoś...
Święta Barbara

Święta Barbara

04.12.2023 Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach św. Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przypuszcza się, że zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowania cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było najw...
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

26.11.2023 Uroczystość Chrystusa Króla została oficjalnie wprowadzona do liturgii przez papieża Piusa XI encykliką Quas Primas . Było to 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papież nakazał, aby we wszystkich kościołach tego dnia p...
Święta Elżbieta Węgierska

Święta Elżbieta Węgierska

17.11.2023 Elżbieta urodziła się w 1207 r. w Bratysławie lub na zamku w Sarospatah jako trzecie dziecko Andrzeja II, króla Węgier, i Gertrudy, siostry św. Jadwigi Śląskiej. Miała zaledwie 4 lata, gdy została zaręczona z Ludwikiem IV, późniejszym...
Święto rocznicy poświęcenia bazyliki Laterańskiej

Święto rocznicy poświęcenia bazyliki Laterańskiej

09.11.2023 Dziś, 9 listopada, obchodzimy w liturgii święto poświęcenia bazyliki św. Jana na Lateranie. Nazywana “matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata” była pierwszą bazyliką zbudowaną po edykcie cesarza Konstantyna, któ...
Święty Karol Boromeusz

Święty Karol Boromeusz

04.11.2023 Karol urodził się na zamku Arona 3 października 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu, spokrewnionego z rodem Medici. Ojciec Karola wyróżniał się prawością charakteru, głęboką religijnością i miłosierdziem dla ubogich. To miłosierdzi...
1 Listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

1 Listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

01.11.2023 Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęśc...
Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz

28.10.2023 Ewangelie wymieniają św. Szymona  w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk (Mt 10, 4; Mk 3, 18). Dlate...
Święty Jan Paweł II

Święty Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowe...
Święty Łukasz, Ewangelista

Święty Łukasz, Ewangelista

18.10.2023 Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać pośrednio św. Paweł Apostoł, kiedy w Liście do Kol...
Święty Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu

04.10.2023 Św. Franciszek – Jan Bernardone – przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w m...
Święty Mateusz

Święty Mateusz

21.09.2023 Mateusz Ewangelista był celnikiem z Kafarnaum, a później apostołem Jezusa. Według tradycji jest autorem pierwszej Ewangelii. Uznawany za męczennika, świętego kościołów: katolickiego, prawosławnego, anglikańskiego, koptyjskiego, ewangelickie...
Podwyższenie Krzyża Świętego

Podwyższenie Krzyża Świętego

14.09.2023 Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Hel...
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

29.08.2023 Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten sprawował w świątyni swe funkcje kapłańskie...
Przemienienie Pańskie

Przemienienie Pańskie

06.08.2023   Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie by...
Święty Ignacy z Loyoli, prezbiter

Święty Ignacy z Loyoli, prezbiter

31.07.2023 Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. O jego wczesnej młodości mało wiemy. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hi...
Święty Jakub Starszy, apostoł

Święty Jakub Starszy, apostoł

25.07.2023 Wśród apostołów było dwóch Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są Większym i Mniejszym albo też Starszym i Młodszym. Prawdopodobnie nie chodziło w tym wypadku o ich wiek, ale o kolejność przystępowania do grona Apostołów. Rozróżnienie to wp...
Święty Benedykt z Nursji, opat, patron Europy

Święty Benedykt z Nursji, opat, patron Europy

11.07.2023 Benedykt z Nursji należy do najgłośniejszych postaci w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebi...
Święto Św. Tomasza, apostoła

Święto Św. Tomasza, apostoła

03.07.2023 Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos (tzn. bliźniak), należał do ...
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

29.06.2023 Uroczystość Apostołów – Piotra i Pawła jest obchodzona w Kościele Powszechnym w dniu 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele – stąd każdy z papieży nazywany jest Następcą P...
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.06.2023 Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średni...
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

31.05.2023 Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, święto to rozszerzył na cały Kościół ...
Święta Rita

Święta Rita

22.05.2023 Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Według podania miała być dzieckiem wymodlonym przez pobo...
Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik patron Polski

Święty Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik patron Polski

16.05.2023 Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół...
Święto Apostołów Filipa i Jakuba

Święto Apostołów Filipa i Jakuba

06.05.2023 Filip  pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z dwunastu Jego uczniów: Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: ...
Święty Florian

Święty Florian

04.05.2023 Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). P...
Święty Piotr Chanel, prezbiter i męczennik

Święty Piotr Chanel, prezbiter i męczennik

28.04.2023 Piotr Alojzy Maria Chanel, przyszły kapłan i pierwszy męczennik Oceanii, urodził się 12 lipca 1803 r. w Cuet, nieopodal Belley we Francji. Inteligencja i niezwykła pobożność zwróciły na niego uwagę miejscowego księdza, ojca Trompie...
Święty Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła

Święty Anzelm z Canterbury, biskup i doktor Kościoła

21.04.2023 Anzelm urodził się w możnej rodzinie w miasteczku Aosta (Piemont) w 1033 r. Zatroskana o duszę dziecka głęboko religijna matka oddała Anzelma do klasztoru benedyktynów w tym samym mieście. Kiedy chłopiec miał 15 lat, tak dalece zas...
Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień

01.04.2023 Okres Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, które przypada w tym tygodniu, jest dla chrześcijan najważniejszym czasem w roku. Od Niedzieli Palmowej (2 kwietnia) do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w hist...
Wspomnienie Św. Patryka

Wspomnienie Św. Patryka

17.03.2023    W tym dniu wierni gromadzą się w kościele i pubie (jakkolwiek to brzmi), by uczcić liturgiczne wspomnienie swojego Patrona. Kim jest ten Święty, o którym myślą zarówno ci, którzy idą do kościoła, jak i ci, którzy świętują jego wspomnienie pr...
Wielki Post 2023

Wielki Post 2023

Drodzy bracia i siostry! Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji międz...
Św. Walenty

Św. Walenty

14.02.2023 Św. Walenty   Na półkach naszych sklepów aż roi się ostatnio od czerwonych serduszek, czekoladek i innych świecidełek, które można ofiarować ukochanej osobie. Nie bez powodu, przecież 14 lutego odchodzimy Walentynki. Zewnętrzna powłoka tego ...
11 lutego - XXXI Światowy Dzień Chorego

11 lutego - XXXI Światowy Dzień Chorego

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2023 r.) „Miej o nim staranie” Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia Drodzy bracia i siostry! Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak st...
Św. Sebastian

Św. Sebastian

20.01.2023 Św. Sebastian Męczennik       Informacji o Sebastianie dostarcza nam Opis męczeństwa  nieznanego autora z roku 354 oraz komentarz św. Ambrożego do Psalmu 118. Według tych dokumentów ojciec Sebastiana miał pochodzić ze znakomitej rodziny urzędn...
Św. Agnieszka

Św. Agnieszka

21.01.2023 Św. Agnieszka z Rzymu          Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako 12-letnia dziewczynka, pochod...
Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli

06.01.2023 Objawienia Pańskie - Epifania Dnia 6 stycznia Kościoły chrześcijańskie na Zachodzie obchodzą Święto Objawienia Pańskiego (Święto Epifanii), zwane potocznie Świętem Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie, podczas którego or...
Adwent

Adwent

27.11.2022 O Adwencie potocznie mówi się, że jest okresem radosnego oczekiwania na przyjście Pana w betlejemskiej grocie. W liturgii całego Adwentu szczególne miejsce zajmuje Najświętsza Maryja Panna, która jest przykładem oczekiwania pełnego c...
Błogosławiony Honorat Koźmiński, prezbiter

Błogosławiony Honorat Koźmiński, prezbiter

13.10.2022 Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry. Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku stu...
Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

26.08.2022 Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochows...
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15.08.2023 Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych – Wniebowzięcie NMP – Kościół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwi...
Uroczystość Św. Piotra i Pawła

Uroczystość Św. Piotra i Pawła

29.06.2022 Uroczystość Apostołów – Piotra i Pawła jest obchodzona w Kościele Powszechnym w dniu 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele – stąd każdy z papieży nazywany jest Następcą P...
Uroczystość Królowej Polski

Uroczystość Królowej Polski

03.05.2022   Sercem jasnogórskiego sanktuarium jest kaplica z cudownym wizerunkiem Czarnej Madonny, który został podarowany paulinom przez księcia Władysława Opolczyka. – Jesteśmy najgłębiej przekonani, że nie uległby wewnętrzni...
Święta Katarzyna ze Sieny

Święta Katarzyna ze Sieny

29.04.2022   Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim z dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba Benincasy i Lapy Piangenti – córki poety Nuccio Piangenti. Przyszła na świa...
Wspomnienie Św. Wojciecha

Wspomnienie Św. Wojciecha

26.04.2022   Święty Wojciech jest jednym z głównych Patronów naszego kraju. Od wieków wierni pielgrzymują do Jego grobu w Gnieźnie prosząc o wstawiennictwo w swoich utrapieniach. Liturgiczne wspomnienie tego świętego przypada na dzień 26 k...
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25.03.2022   Przeżywamy okres Wielkiego Postu. Na nowo będziemy przeżywać pamiątkę śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana. I choć to smutny okres w kalendarzu liturgicznym, gdyż w tym czasie Kościół zachęca nas pochylenia się nad tajemnicą...
Uroczystość św. Józefa

Uroczystość św. Józefa

19.03.2022 Dziś Kościół Katolicki obchodzi uroczystość św. Józefa, którego potocznie nazywa się oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny. Kościół nazywa Go również przybranym (ziemskim) ojcem Jezusa. Ewangelia według św. Mateusza mówi, że Józef poch...
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

1. czytanie (Pwt 26, 4-10) Wyznanie wiary ludu wybranego Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz powiedział do ludu: dsds «Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wo...
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022

„W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim ” (Ga  6, 9-10a)   Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjaj...
Św. Cyryl i Metody

Św. Cyryl i Metody

14.02.2022 Św. Cyryl i Metody Uchodzą na Patronów narodów słowiańskich, którzy poprzez swoje oddanie i pracę duszpasterską krzewili wiarę w Chrystusa wśród Słowian. W ikonografii Cyryl i Metody przedstawiani są w stroju pontyfikalnym jako biskupi ...
Rocznica objawień w Lourdes i dzień chorego

Rocznica objawień w Lourdes i dzień chorego

11.02.2022 «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) Drodzy braci i siostry, Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię»...
Święty Hieronim Emiliani

Święty Hieronim Emiliani

08.02.2022 Święty Hieronim Emiliani       Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 r. w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Jego ojciec był senatorem, a matka pochodziła z dożów, czyli panujących weneckich. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. W...
Święto Matki Boskiej Gromnicznej

Święto Matki Boskiej Gromnicznej

02.02.2023 Święto Matki Bożej Gromnicznej Światłość na oświecenie pogan  Czterdziestego dnia po Narodzeniu Pańskim w Kościele obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego, które dawnej było nazywane Świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. W trad...
Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła

25.01.2022 Św. Paweł Drodzy Bracia i Siostry! Dzisiejsza katecheza poświęcona będzie przeżyciu, jakiego św. Paweł doznał na drodze do Damaszku, a zatem temu, co powszechnie nazywane jest jego nawróceniem. Właśnie na drodze do Damaszku na początku lat trzydziest...
Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych, zaraz po Wielkanocy, świąt chrześcijańskich. Wprowadzone zostało dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa. Chrystus, Mesjasz Pan, przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Tę prawdę...
Święta Łucja

Święta Łucja

Święta Łucja 13.12.2021 Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz na Sycylii. Żyła w IV wieku, w czasach prześladowania chrześcijan. Już  w dzieciństwie złożyła w tajemnicy śluby czystości. Po wczesnej śmierci ojca była wychowywana ...
Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny 08.12.2021 Termin „Niepokalane Poczęcie” jest dla wielu prawdziwą łamigłówką. Nie wszyscy wiedzą o co w nim naprawdę chodzi. Wielu słysząc słowo „poczęcie” z automatu myśli o Jezusie, którego ponown...
Święty Mikołaj

Święty Mikołaj

Święty Mikołaj 06.12.2021 Współczesna postać św. Mikołaja, którą w grudniu widzimy w mediach, na ulicy i wszelkich świątecznych gadżetach różni się zdecydowanie od tradycyjnego (historycznego!) wizerunku Świętego Biskupa, którego liturgiczne wspomn...
Święta Barbara

Święta Barbara

Święta Barbara 04.12.2022 Liturgiczne wspomnienie św. Barbary przypada na dzień 4 grudnia. Jej kult jest szczególnie silny na Śląsku i wszędzie tam, gdzie są kopalnie węgla kamiennego. W tym dniu, już z samego rana, orkiestry górnicze grają na ul...
Betlejem - miejsce narodzenia Zbawiciela

Betlejem - miejsce narodzenia Zbawiciela

„Mój Boże, jakież to straszne nieszczęście żyć w nieprzyjaźni z Tobą, który jesteś samym Dobrem, samą Miłością i Szczęściem wybranych!” (św. Jan Vianney)   Wcielenie jako źródło i wzorzec ludzkiej kultury Chrystus, odwieczne Słowo, Mesjasz ...
Święty Andrzej Apostoł

Święty Andrzej Apostoł

Święty Andrzej Apostoł 30.11.2022 W ikonografii św. Andrzeja Apostoła przedstawia się jako starszego mężczyznę o gęstych, siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie. Apostoł nosi długi płaszcz. Czasem przedstawiany jest jako rybak w krótkiej tun...
Z Maryją przeżywamy Adwent – Mariazell

Z Maryją przeżywamy Adwent – Mariazell

Mariazell – sanktuarium narodów „Wszyscy przechowujemy zdjęcia z dzieciństwa. Możemy na nich zobaczyć, jak z roku na stawaliśmy się dojrzalsi. Spróbujmy wyobrazić sobie zdjęcia z naszego rozwoju duchowego. Czy widać na nich rozwój czy też zatrzym...
Rok jubileuszowy u św. Jakuba

Rok jubileuszowy u św. Jakuba

2021/2022 – ROKIEM JUBILEUSZOWYM U ŚW. JAKUBA „Największą zdobyczą, do jakiej możesz tęsknić na ziemi, jest osobowa więź z Bogiem…” F. Bersini. „To nie droga jest trudna, to trudności są drogą” Droga prowadząca do grobu św. Jakub...
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

09.11.2021 Dla wielu osób, które pielgrzymują do Rzymu, Bazylika św. Piotra na Watykanie jest najważniejszym obiektem sakralnym. Wielu uważa nawet, że jest ona najważniejszym kościołem. Nie jest to jednak prawdą. To Bazylika św. Jana na Laterani...
Matka Boska Różańcowa

Matka Boska Różańcowa

07.10.2021 Wspomnienie NMB Różańcowej zostało ustanowione, by upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, do którego doszło pod Lepanto – nad Zatoką Koryncką – 7 października 1571 r. Ówczesny sułtan turecki Selim II zapragnął ...
Wspomnienie Matki Boskiej Anielskiej

Wspomnienie Matki Boskiej Anielskiej

02.08.2021 W Asyżu, który potocznie nazywany jest dolnym, wznosi się majestatyczna bazylika Matki Bożej Anielskiej, która została wybudowana w XVI wieku. Wieńczy ją kopuła z pozłacanym wizerunkiem Madonny Niepokalanej. W samym centrum tej renesanso...
2021 - Rok Świętego Józefa

2021 - Rok Świętego Józefa

2021 – ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO   Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywan...
Święty Michał Archanioł - Wspomnienie Archaniołów

Święty Michał Archanioł - Wspomnienie Archaniołów

Wspomnienie Archaniołów Sanktuarium Świętego Michała Archanioła na Górze Gargano. „Sanktuarium Świętego Michała Archanioła sławne jest nie z blasku swoich marmurów, ale z cudownych wydarzeń, które tu miały miejsce: w swojej formie jest skrom...
Ojciec Pio

Ojciec Pio

Mówimy o nim potocznie „Ojciec Pio”. Do jego groby każdego roku zdążają miliony wiernych z całego świata. To jeden z najbardziej znanych Świętych we współczesnym świecie. Ojciec Pio, którego tak wszyscy kochamy, naprawdę nazywał się Francesco Forg...
Matka Boska Śnieżna

Matka Boska Śnieżna

„Albowiem wszelka gorycz staje się słodka, a wszelki ciężar lekki, gdy miłość Jezusa i wspomnienie Jego miłościwej Matki przenikną do głębi serca.” Tomasz a Kempis „O naśladowaniu Maryi” Śnieg w sierpniu Włochy są krajem wyjątkowym dla chrześcij...
Twemu Sercu cześć składamy

Twemu Sercu cześć składamy

Twemu Sercu cześć składamy W czerwcu w szczególny sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego swoimi korzeniami sięga czasów średniowiecza. Początkowo miał charakter prywatny, z czasem jednak ogarnął szerokie rzesze...
Fatima Wielki Znak

Fatima Wielki Znak

Fatima – Wielki Znak             W dzisiejszym świecie Fatima pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc objawień maryjnych. Wszystko wydarzyło się pod koniec I wojny światowej, w 1917 roku, w nikomu jeszcze nieznanej portugalskiej w...
Wspomnienie Świętej Katarzyny ze Sieny

Wspomnienie Świętej Katarzyny ze Sieny

Wspomnienie Świętej Katarzyny ze Sieny ŚWIĘTA KATARZYNA ZE SIENY             Pielgrzymi przybywający do pełnej uroku i zabytków Sieny pierwsze swoje kroki kierują do Bazyliki San Domenico,  gdzie znajduje się niezwykła relikwia: zmumifikowana głowa ś...
Czarna Madonna z Montserrat

Czarna Madonna z Montserrat

Czarna Madonna z Montserrat „Kiedy Jezus dał nam wszystko, co mógł nam dać, postanowił jeszcze uczynić nas spadkobiercami najcenniejszego skarbu, jaki posiadał: Najświętszej Dziewicy” – św. Jan Maria Vianney. Sanktuarium na Zębatej Górze...
Maryjne Fiat "zastygłe" w marmurze

Maryjne Fiat "zastygłe" w marmurze

Jakże wymowne musiało być spojrzenie, które połączyło bolejącą Matkę z umierającym Synem. I choć Ewangelia nic o tym spojrzeniu nie wspomina, możemy się jedynie domyślać, że w nim została zawarta kwintesencja miłości. Musiało być niezwykłe. Z...
Chrystus Król

Chrystus Król

Chrystus Król Uroczystość Chrystusa Króla została oficjalnie wprowadzona do liturgii przez papieża Piusu XI encykliką Quas Primas . Było to 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papież nakazał, aby we wszystkich kościołach tego dnia po...
Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej

Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej

Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej Kult wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto, domu z Nazaretu, gdzie Gabriel Archanioł pozdrowił przyszłą Matkę Bożą. To właśnie tam Słowo stało się Ciałem. Loretańskie sanktuarium znajdu...
Uroczystość św. Benedykta

Uroczystość św. Benedykta

„Był mąż z łaski Bożej i z imienia Błogosławiony (Benedictus), którego życie przepełniała świętość. Od dzieciństwa miał serce dojrzałe i wyrastając daleko ponad swój wiek cnotami nie zaprzedał swej duszy żadnej rozkoszy”. Uroczystość św. Benedy...
Sanktuarium pod wulkanem

Sanktuarium pod wulkanem

„Maryja ukazuje się chrześcijanom wszystkich czasów jako Ta, która głęboko odczuwa cierpienia ludzkości. To współczucie nie ogranicza się tylko do bliskości uczuciowej, ale wyraża się też w konkretnej i skutecznej pomocy ludzkości przeżywającej ...
Brzemienna Pani z Guadalupe

Brzemienna Pani z Guadalupe

Nasze zaufanie w skuteczne orędownictwo Matki Bożej i nasza wdzięczność, której ciągle na nowo doświadczamy, zawierają w sobie w pewnym stopniu bodziec pobudzający do refleksji, wykraczającej poza doraźne potrzeby. Co naprawdę chce nam powiedzi...
Spod Sagrada Familia na górę Montserrat

Spod Sagrada Familia na górę Montserrat

„Panie Jezu: co uczyniłem dla Ciebie? Co czynię dla Ciebie? Co chcesz, abym dla Ciebie uczynił?”                                                                          (św. Ignacy Loyola) Miasto pełne uroku Hiszpania już w czasach średniowiecz...
Manopello

Manopello

„Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Ujrzałam Najświętszą duszę, unoszącą się nad grotą między dwoma aniołami z hufców wojowniczych, otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Przeniknąwszy skałę...
Sanktuarium św. Jana Marii Vianney'a

Sanktuarium św. Jana Marii Vianney'a

„Nie przystępować do Komunii św. to tak, jak umrzeć z pragnienia przy źródle. A przecież wystarczy tylko pochylić głowę”. (św. Vianney) Święty z Ars Pielgrzymowanie przypomina ludzkie życie. W momencie przyjścia na świat człowiek staje na p...
Wilno - i w Ostrej świecisz bramie

Wilno - i w Ostrej świecisz bramie

„Dziękuję Matce Chrystusa za to, że po wielu latach cierpień i prób Litwa i kraje ościenne zdałaby wyjść z mroku obcej okupacji i prześladowań, wymuszonego milczenia o Bogu i obezwładniającego braku podstawowych swobód” (Jan Paweł II, Wilno, 1993r.)...
Madonna z Sardynii

Madonna z Sardynii

Maryjo, oddaję Ci moje oczy, abyś to Ty nimi patrzyła, oddaję Ci moje uszy, abyś Ty nimi słuchała, oddaję Ci moje dłonie, abyś Ty nimi działała, moje stopy, abyś Ty nimi chodziła, oddaję Ci moje serce, abyś to Ty nim kochała, i aby Twoje Serce ...
Sanktuarium Czarnej Madonny w Altötting

Sanktuarium Czarnej Madonny w Altötting

„Altötting jest sercem Bawarii i jednym z serc Europy” (Papież Benedykt XVI) Niezwykłe sanktuarium Bawaria jest postrzegana jako jeden z najbardziej urokliwych regionów Niemiec. Pełno tu zieleni, kwiatów, malowniczych domów i kościołów. Czar tego mie...
Medziugorje – powiew świętości

Medziugorje – powiew świętości

„Tu nie przyjeżdża się turystycznie. Przyjeżdża się na spotkanie z Bogiem. To jest Boska chwila dla świata”  (kardynał Bernardino Echeverria Ruiz z Ekwadoru na temat Medżugorja-fragment )   Różaniec nicią łączności z Matka Bożą Nikt z...
Marija Bistrica - chorwacka Częstochowa

Marija Bistrica - chorwacka Częstochowa

„Nie ma kościoła. w którym by nie było ołtarza ku Jej czci: nie ma kraju ni regionu, w którym nie istniałyby jakieś Jej cudowne wizerunki, zjednujące wszelkie łaski i leczące wszelkie zło” („Prawdziwe oddanie Maryi” św. Ludwik Maria de Monfort) W...