Morawy – Pielgrzymka do źródeł Słowiańskiego Chrześcijaństwa

Svatý Kopeček – Ołomuniec – Velehrad – Morawski Kras – Brno

RAMOWY PROGRAM

Dzień 1:
Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach porannych. Nawiedzenie sanktuarium na Świętej Górce (Svatý
Kopeček), do którego od stuleci licznie przybywają pielgrzymi oraz miłośnicy baroku. Zapoznanie się z historią
miejsca. Zwiedzanie pięknej bazyliki pod wezwaniem Nawiedzenia Marii Panny z łaskami słynącym wizerunkiem
Madonny z Dzieciątkiem. Monumentalny barokowy kompleks został zbudowany w miejscu, gdzie zgodnie z
legendą przed ołomunieckim kupcem pojawiała się Matka Boska. Udział we Mszy św. Czas wolny na zakup
pamiątek. Przejazd do Ołomuńca, którego starówka uważana jest za drugi, po Pradze, zespół zabytkowy w
Czechach. Spacer po jedynym w swoim rodzaju centrum miasta zaczniemy od wzgórza, z Pałacem Biskupim, w
którym niegdyś gościła Maria Teresa i Ludwig van Beethoven, a współcześnie papież Święty Jan Paweł II,
następnie zobaczymy katedrę św. Wacława, której trzywieżowa bryła jest nieodłączną częścią panoramy miasta.
Przejście w okolice rynku: kolumna Trójcy Świętej będąca największym skupiskiem rzeźb barokowych w ramach
jednej struktury w Europie środkowej (obiekt będący na Liście UNESCO), wieża ratuszowa, zegar zbudowany w
myśl zasad realizmu socjalistycznego oraz kaplica św. Jana Sarkandra – powstała w miejscu, w którym w 1620 roku
zginął torturowany kapłan. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2:
Śniadanie. Nawiedzenie sanktuarium w Velehradzie – Morawskiego Betlejem, będącego bez wątpienia
najważniejszym miejscem kultu religijnego na Morawach i jednym z najważniejszych dla całej Europy wschodniej.
Tu w IX wieku prowadzili swoją działalność misyjną święci bracia Cyryl i Metody, dzięki którym chrześcijaństwo
dotarło także na tereny obecnej Polski. W 1990 i 1995 roku odwiedził to miejsce Święty Jan Paweł II. Jest to także
jedno z czterech sanktuariów w których święty papież podarował złotą różę. Zapoznanie się z historią miejsca.
Udział we Mszy św. Kolejno przejazd do Morawskiego Krasu, należącego do najwspanialszego regionu krasowego
w środkowej Europie. Na całym jego terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są
dla zwiedzających. Są to: jaskinie Punkevní – z możliwością spływu łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączoną
ze zwiedzaniem dna przepaści Macocha, jaskinia Kateřinská, która słynie z unikatowych stalagmitów w kształcie
słupa, jaskinia Balcarka z bogatą i kolorową naciekową dekoracją oraz Sloupsko-šošůvskie jaskinie, tworzone przez
potężne korytarze i podziemne przepaści. Podczas pielgrzymki, proponujemy grupie zwiedzanie Jaskini Punkevní,
która zdecydowanie zostanie w pamięci na długi czas. Kolejno przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3:
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Brna – drugiego co do wielkości miasta Czech. Spacer po mieście,
podczas obaczymy m.in. : Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół św. Michała, XVI-wieczny
Dům pánů z Kunštátu – jeden z ważniejszych renesansowych zabytków Brna. Zajrzymy na rynki Starego Miasta, bo
jest ich aż dwa! – Namesti Svobody i Zelny Trh. Na koniec wizyty w Brnie, spacer po parku okalającym zamek
Špilberk, górujący nad Brnem. Słynna forteca dziś raczej nie przypomina twierdzy, która przez lata uchodziła za
niezdobytą. Do naszych czasów przetrwały jedynie położone na wzgórzu zabudowania zamkowe z systemem
bastionów. Jednak samo położenie Zamku pozwoli uzmysłowić sobie, jak trudno było zdobyć Špilberk kilkaset lat
temu. Na zakończenie pielgrzymki proponujemy przejazd do najważniejszego Sanktuarium Maryjnego na
Morawach, którym jest Svatý Hostýn. Setki tysięcy pielgrzymów rocznie podziwiają bazylikę mniejszą
Wniebowzięcia Panny Marii i oryginalną Drogę krzyżową. Od Kaplicy wodnej, gdzie bije źródło z cudowną wodą,
do bazyliki prowadzi 250 schodów. Świątynia wraz z domami pielgrzyma i zabytkową kamienną wieżą widokową
stoi na szczycie góry o wysokości 735 m n.p.m. nad byłym szlakiem bursztynowym prowadzącym od Bałtyku do
Adriatyku. Udział we Mszy św.
Po zwiedzaniu wyjazd w drogę powrotną i zakończenie pielgrzymki.

ŚWIADCZENIA:

 • TRANSPORT: Transport komfortowym autokarem na całej trasie pielgrzymki (WC, DVD, Klimatyzacja);
 • ZAKWATEROWANIE:2 noclegi w hotelu/ośrodku/pensjonacie w okolicy Brna (pokoje 2-, 3- osobowe z
  łazienkami),
 • WYŻYWIENIE: 2 śniadania i 2 obiadokolacje serwowane,
 • OPIEKA PILOTA na całej trasie wycieczki;
 • OPIEKA LOKALNEGO PRZEWODNIKA w Ołomuńcu i Brnie,
 • OPIEKA DUCHOWA KAPŁANA;
 • REZERWACJA MSZY ŚW
 • UBEZPIECZENIE: KL i CP, NNW oraz bagaż SIGNAL IDUNA Polska S.A.;
 • SKŁADKI na turystyczny fundusz gwarancyjny i pomocowy.

INFORMACJA I REZERWACJA
biuro@verotravel.pl   tel. 77 4544569, 77 4539576, 77 4536418