Niepokalane Poczęcie NMP

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

08.12.2021

Termin „Niepokalane Poczęcie” jest dla wielu prawdziwą łamigłówką. Nie wszyscy wiedzą o co w nim naprawdę chodzi. Wielu słysząc słowo „poczęcie” z automatu myśli o Jezusie, którego ponowną rocznicę przyjścia na świat ludzkość będzie wspominać za kilka dni.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dogmatów wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą papież Pius IX. Papież pisał tak: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Jeśli słowa papieża wydają się zbyt skomplikowane, wyjaśniamy, że Kościół uczy, iż Maryja – od samego momentu swojego poczęcia w łonie swojej matki – została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić żyjąc na ziemi, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.

Pan Bóg, ze względu na rolę Maryi, która w swojej wolności zgodziła się na poczęcie Syna Bożego, uchronił ją przed grzesznością. Krótko mówiąc, Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej. To znaczy, że była wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci).

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V  zaczęto obchodzić w całym Kościele.