Adwent

27.11.2022

O Adwencie potocznie mówi się, że jest okresem radosnego oczekiwania na przyjście Pana w betlejemskiej grocie. W liturgii całego Adwentu szczególne miejsce zajmuje Najświętsza Maryja Panna, która jest przykładem oczekiwania pełnego czci i radości. Jej pełne zaufania „Fiat” jest dla nas przykładem wiary. Maryja uczy zawierzenia, pokazuje, że warto iść przez życie z Bogiem. Adwent to również okres, w którym Kościół zaprasza nas do wzbudzenia refleksji na temat naszego osobistego kontaktu ze Zbawicielem. W tym miejscu każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: Czy moje serce pragnie Jezusa, czy Go wyczekuje, czy moja dusza karmi się Jego Ciałem? Adwent ma wreszcie szerszy wymiar: w tym czasie trzeba nam na nowo zdać sobie sprawę z faktu, że całe nasze życie tu na ziemi jest swoistym Adwentem, czyli oczekiwaniem w postawie czuwania na przyjście Oblubieńca.

W okresie Adwentu bardzo ważnym symbolem liturgicznym jest światło – Chrystus (Światłość świata) objawia się, przychodzi do swoich i przynosi światło swojej nauki. W liturgii sprawowanej element światła wyraża się przez roratnią świecę i lampiony adwentowe.

Z tym okresem związane są bogate tradycje i obyczaje o dużej wymowie symbolicznej, np. wieniec adwentowy z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele Adwentu, św. Mikołaj, wędrująca figurka Matki Bożej, którą wierni zabierają do swoich domów, aby trwać na modlitwie. Szczególne miejsce w tym okresie zajmują jednak Msze roratnie (Msze wotywne o Najświętszej Maryi Pannie), które w większości polskich parafii odprawiane są wczesnym rankiem. Nazwa „roraty” pochodzi od łacińskich słów rozpoczynających antyfonę introitu: Rorate caeli – Niebiosa spuście nam z rosą Zbawiciela. W Polsce najstarsze wzmianki o roratach sięgają XIII wieku. Początkowo były związane ze środowiskiem cysterskim na Śląsku, ale od XIV wieku roraty były praktycznie znane w całej Polsce. W roku 1752 Synod Piotrowski orzekł, że roraty mogą być odprawiane tylko w okresie Adwentu.

Zasadniczo roraty odprawiane są wcześnie rano. Celebrowane o tej porze są symbolem, że przez Wcielenie przyszła na świat Światłość prawdziwa, wzeszło „Słońce sprawiedliwości”. W wielu przypadkach jednak, aby umożliwić dzieciom szkolnym i młodzieży uczestnictwo w roratach, można je odprawiać także wieczorem. Przed rozpoczęciem Mszy roratniej wnętrze kościoła pozostaje wygaszone. Palą się tylko świece ołtarzowe, Roratka oraz lampiony.