Na Ukrainę do św. Hioba

ŻÓŁKIEW – LWÓW – PODHORCE – PODKAMIEŃ – KRZEMIENIEC – POCZAJÓW –  ZBARAŻ – KAMIENIEC PODOLSKI

PROGRAM:

1 dzień wyjazd z umówionego miejsca we wczesnych godzinach rannych. Przejazd w kierunku granicy. Przejazd do obronnego zespołu klasztornego bazylianów w Krechowie. Odwiedzenie Żółkwi- małego miasteczku pod Lwowem, niegdyś siedziby rodu Żółkiewskich, później Sobieskich. Zwiedzanie renesansowej kolegiaty św. Wawrzyńca, kośc. Dominikanów, cerkwi Serca Jezusowego oraz Zamku Sobieskich, fortyfikacji i bram miejskich, rynku z zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem, renesansowej synagogi. Przyjazd do Lwowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokaolacja. W miarę sił spacer po mieście.
2 dzień śniadanie. Zwiedzenie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich. Po południu dalsze zwiedzanie Lwowa: soboru św. Jura (katedra grekokatolicka), kościół św. Elżbiety. Zwiedzanie Starego Miasta: Baszta Prochowa, Arsenał, kościół i klasztor Dominikanów, CERKIEW Wołoska. Rynek z Ratuszem otoczonym czterema studniami, bogate kamienice (m.in. Czarna, Sobieskich, Campianich, …), Katedra Ormiańska, obronny Zespół Klasztorny Bernardynów (niegdyś przeorem był tu św. Jan z Dukli). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
3 dzień wczesne śniadanie. Przejazd do Oleska. Odwiedzenie zamku książąt halicko-wołyńskich, w którym urodził się Jan III Sobieski (mieści się tu teraz filia Lwowskiej Galerii Obrazów). Następnie zwiedzenie Podhorców- jednej z najwspanialszych rezydencji magnackich Kresów i klasycystycznej kaplicy Rzewuskich wzorowanej na Bazylice św. Piotra oraz Podkamienia, gdzie obejrzymy Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej na terenie potężnego obronnego klasztoru Dominikanów. Dojazd do Krzemieńca- miasta Juliusza Słowackiego. Zwiedzenie słynnego Liceum Krzemienieckiego z potężnym kośc. Jezuitów, dworku Januszewskich z Muzeum Słowackiego. Wyjazd na Górę Bony z ruinami zamku księcia Witolda. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu w Krzemieńcu.
4 dzień– po śniadaniu przejazd do Poczajowa – największego sanktuarium Maryjnego Kresów Wschodnich (cudowny obraz MB Poczajowskiej, odciski stóp MB, szczątki św. Hioba). Stąd udamy się do rozsławionego przez Sienkiewicza Zbaraża – obronnej rezydencji Zbaraskich i Wiśniowieckich, znanej z bohaterskiej obrony przed wojskami Chmielnickiego. Przejazd w kierunku Kamieńca Podolskiego (z postojami w miarę możliwości czasowych) w: Mikulińcach , Trembowli i Skale Podolskiej. Przyjazd do Kamieńca Podolskiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu lub u Ojców Paulinów.
5 dzień po śniadaniu zwiedzanie największej twierdzy na Kresach Rzeczpospolitej w Kamieńcu Podolskim- Starego i Nowego Zamku (XV-XVII w.). Spacer po mieście i odwiedzenie: manierystycznego kościoła św. Mikołaja z XV-XVIIw w. przy Klasztorze Dominikanów, rynku z renesansowym ratuszem, najstarszej prawosławnej cerkwi Podola, ruin Katedry Ormiańskiej, bram i fortyfikacji miejskich. Przejazd do Chocimia- najładniejszej twierdzy kresowej, strzegącej przeprawy na Dniestrze (XIII-XIVw.). Po drodze postoje (w miarę możliwości czasowych) w Krzywczach, Jazłowcu, Buczaczu. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
6 dzień– przejazd do Stanisławowa. Spacer po starówce: Ratusz, kościoły Farny z XVIIw. i Jezuitów z XVIII w., Ormiański, Pomnik Mickiewicza. Czas wolny na zakupy i posiłek. Przejazd do Drohobycza. Obejrzymy najładniejszą drewnianą Cerkiew Galicji – św. Jura (XVI w.), cerkiewkę św. Trójcy, gotycką kolegiatę św. Bartłomieja Wyjazd w drogę powrotną, powrót do kraju w godzinach nocnych.

 

INFORMACJA I REZERWACJA
biuro@verotravel.pl   tel./fax: 77 4544569, 77 4539576, 77 4536418