4 dni w Rzymie i na Watykanie

Pielgrzymka lotnicza do RZYMU. Rzym + Watykan

RAMOWY PROGRAM:

1 dzień- zbiórka na lotnisku. Wylot do Rzymu. Przylot na lotnisko, transfer do hotelu, zostawienie bagaży. Zwiedzanie Rzymu- odwiedziny w Bazylikach Patriarchalnych: Bazylika Św. Jana na Lateranie ze słynnymi Schodami Świętymi, Bazylika Św. Pawła za murami, Bazylika Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
2 dzień- śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Rzymu. W programie m.in.: Piazza Navona z fontanną Neptuna, Czterech Rzek i Kościołem Sant’Agnese in Agone, Panteon – jeden z najlepiej zachowanych zabytków starożytnego Rzymu, Plac Wenecki z Grobem Nieznanego Żołnierza i Ołtarzem Ojczyzny, Kapitol – wzgórze, które w dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum miasta, Forum Romanum – serce starożytnego miasta, Koloseum – budowla antycznego Rzymu budząca dzisiaj największy respekt, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami na szczycie, z których podziwiać możemy Kościół Trinita dei Monti, barokowa Fontanna di Trevi. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg.
3 dzień- Po śniadaniu przejazd do Watykanu, udział w modlitwie Anioł Pański (przy pobycie Ojca Św. w Rzymie). Modlitwa przy grobie śp. Ojca Świętego Jana Pawła II. Zwiedzanie: Bazylika i Plac Św. Piotra. Po południu przejazd do Katakumb- zwiedzanie i modlitwa w najstarszej nekropolii Rzymskiej. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień- po śniadaniu transfer autokarem na lotnisko. Przelot do kraju, zakończenie imprezy.

 

INFORMACJA I REZERWACJA
biuro@verotravel.pl   tel./fax: 77 4544569, 77 4539576, 77 4536418