Czechy – Praskie Dzieciątko Jezus

RAMOWY PROGRAM:

Dzień 1: Wyjazd z Polski. Przyjazd do PRAGI– spacer po mieście: Vaclavskie Namesti, Kościół Matki Boskiej Śnieżnej, którego nazwa pochodzi od cudu, jaki wydarzył się we Włoszech, Ogród Franciszkański, Wieża Prochowa, Dom Miejski, Rynek Starego Miasta, Pomnik Mistrza Jana Husa- reformatora religijnego, Kościół Tyński, w którym krzewione były idee reformacji i w którym to Jan Hus wygłaszał swoje słynne kazania, Kościół Św. Mikołaja w Rynku Staromiejskim, Dzielnica Żydowska Josefov z kompleksem synagog i cmentarzem żydowskim. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do centrum PRAGI na dalsze zwiedzanie miasta: Klasztor na Strahovie, w którym znajduje się siedziba zakonu Norbertanów, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Praska Loreta z Domkiem Loretańskim (Santa Casa)- cudownie przeniesionym przez aniołów, w którym ustawiono drewnianą figurkę Matki Boskiej, Zamek Praski czyli Hrad z Katedrą Św. Wita- miejscem spoczynku patrona Czech Św. Wacława, Bazylika Św. Jerzego, w której spoczywa pierwsza męczennica chrześcijaństwa Św. Ludmiła, oraz Złota Uliczka. Spacer przez Małą Stranę: Kościół Św. Mikołaja, Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej, odwiedzany przede wszystkim ze względu na słynącą z cudów woskową figurkę Praskiego Dzieciątka Jezus. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przyjazd do kraju w godzinach nocnych.

INFORMACJA I REZERWACJA
biuro@verotravel.pl   tel. 77 4544569, 77 4539576, 77 4536418