Życzenia wielkanocne

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.  A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.  Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.  Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.  A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.  A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą» (Mt 28, 1-10)

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
To czas odradzania się wiary w przemieniającą siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne, mimo dzisiejszej trudnej sytuacji,
przyniosły wewnętrzną radość oraz wzajemną życzliwość i pokój serca.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas wszystkich to co jeszcze uśpione, ożywi to co jeszcze martwe.
Niech światło emanujące z pustego grobu, prowadzi nas wszystkich przez życie do wieczności.

Życzymy radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,
Nadziei, która nie gaśnie, nawet wtedy, gdy marzenia i cele wydają się być dalekie,
Życzymy pokoju, który koi, kiedy wszystko zdaje się walić i wyprowadzać z równowagi,
Życzymy wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża.

Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego!