Życzenia na Wielkanoc

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”

(Mk 16, 1-7)

Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w Was wszystko to, co jeszcze uśpione,
ożywi Swoją zbawczą mocą to, co jeszcze martwe.
Niech światło niedzielnego poranka wychodzące z pustego grobu prowadzi Was przez całe życie.
Niech rozpali w Was radość i nadzieję i otworzy Wasze serca na Jego słowo”Jam zwyciężył świat”
Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy Was wiarą, która da oparcie, kiedy bezradność będzie przerażać.

Radosnych Świąt w rodzinnym gronie, wielu serdecznych spotkań, radości, która dostrzega piękno małych rzeczy i pokoju, który koi, kiedy wszystko zdaje się wyprowadzać z równowagi.

Wesołego Alleluja!