Wesołego Alleluja

Niech Zmartwychwstały Chrystus na nowo ożywi Wasze serca.

Niech napełni je Swoim pokojem, abyście byli Apostołami pokoju w dzisiejszym świecie.

Niech światło wychodzące z pustego grobu rozraduje Wasze serca, bo Pan raz zabity na krzyżu żyje na wieki i daje nam siebie, abyśmy i my żyli na wieki.

Niech Zmartwychwstały Pan wleje w Wasze serca nadzieję, którą zaniesiecie tym, którzy już ja utracili.

Bądźcie świadkami Krzyża i pustego grobu.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych

 

Ofiarujmy chwale w wierze,

Przy Wielkanocnej ofierze;

Gdy Baranek owce zbawił,

Chrystus grzesznym pokój sprawił: Alleluja.

 

Z Bogiem Ojcem, naszym Panem,

Srodze na nas rozgniewanym,

Pogodził nas śmiercią sroga,

Za nas lejąc krew swa droga. Alleluja.

Śmierć i żywot zbyt przeciwna,

Bitwę zwiedli bardzo dziwna;

Żywot choć umarł prawdziwie,

Zabity wszelako żywie. Alleluja

Maryja racz powiedzieć nam,

Coś widziała? czy żyje Pan

Widziałam grób już żywego,

Patrzałam i na twarz Jego. Alleluja.

Widziałam Pana mojego,

W chwale swej Zmartwychwstałego;

Widziałam dziwne widzenie:

Aniołów, potnik, odzienie. Alleluja.

Powstał Pan kochanie moje,

Ujrzy w Galilei swoje;

Wierzmy świętej białogłowie;

Bardziej niż złych żydów mowie. Alleluja.

Jezu Królu wiecznej chwały,

I Zwycięzco okazały:

Wierzym, żeś wstał z martwych żywy,

Chryste bądź nam miłościwy. Alleluja.