Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada zawsze na dzień 15 sierpnia i nie jest świętem ruchomym. Jest ona celebrowana w Kościele katolickim, w którym wniebowzięcie NMP stanowi jeden z czterech dogmatów maryjnych.

Wniebowzięcie celebrowane jest w sposób bardzo uroczysty. W okolicy tego dnia sanktuaria maryjne wypełniają się tłumami pątników. Na Jasną Górę, będącą głównym sanktuarium maryjnym w Polsce, dociera wiele pielgrzymek wyruszających z miejscowości w całym kraju. Niektórzy z wiernych decydują się na świętowanie tej uroczystości  w innych maryjnych sanktuariach, nierzadko również za granicą. W Kalwarii Zebrzydowskiej, do której często pielgrzymował Jan Paweł, co roku na Wniebowzięcie NMP organizowane są inscenizacje przedstawiające zaśnięcie oraz wniebowzięcie Matki Boskiej. Również i w Piekarach, w sanktuarium Śląskiej Gospodyni, odbywają się takie inscenizacje.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP swoje korzenieniami sięga do V wieku – wówczas zaczęto obchodzić ją w Kościele wschodnim, zaś do grona świąt obchodzonych przez Kościół rzymski dołączyła dwa wieki później. Dogmat mówiący o tym, że Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba, został ogłoszony decyzją papieża Piusa XII w 1950 roku. W Nowym Testamencie na próżno szukalibyśmy informacji o tym, co stało się z Maryją pod koniec jej ziemskiego życia. Chrześcijanie wierzą jednak, że tak pokorna Służebnica Pańska, po zakończeniu ziemskiego żywota została zabrana przez Swojego Syna do radości wiecznego żywota. W ikonografii bardzo często przedstawiany jest moment przejścia Najświętszej Dziewicy w niezwykły sposób: Chrystus Pan trzyma troskliwie w dłoniach osłoniętych własną szatą małą postać jakby niemowlęcia, które wyobraża duszę Maryi witaną przez niezliczone niebieski zastęp aniołów.

Najbardziej znanym zwyczajem związanym ze świętem Wniebowzięcia NMP jest święcenie tego dnia ziół i kwiatów, z którymi wierni przychodzą do kościoła. Poświęcone rośliny powinno się zabrać do domu i tam zasuszyć. Wedle wierzeń, mają one przynieść domowi błogosławieństwo i bronić od chorób. Z tej przyczyny w Polsce święto Wniebowzięcia NMP nazywane jest także świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu również i rolnicy modlą się o dobre zbiory. Zwyczajowo też tego dnia kończono zbiór plonów, zgodnie z powiedzeniem „na Wniebowzięcie zakończone żęcie”.

LITANIA NA WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie , elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, Jedyny Boże…

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami

O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie…

O Maryjo, którą przy śmierci najukochańszy Syn Twój odwiedził…

O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twojego oddała…

O Maryjo, której panieńskie ciało zawsze było przybytkiem Boskim…

O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów…

O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie…

O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba…

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim

Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół…

Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała…

Od śmierci w grzechu…

Przez błogosławione zaśnięcie Twoje…

Przez radosne zmartwychwstanie Twoje…

Przez chwalebne Twe przejście do nieba…

Przez ukoronowanie Twoje…

Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę…

My grzeszni, prosimy Ciebie wysłuchaj nas

Abyś nas we wszystkich naszych strapieniach pocieszać i wspomagać raczyła…

Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła…

Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła…

Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.