Uroczystość św. Bartłomieja

Uroczystość św. Bartłomieja

24 sierpnia obchodzone jest święto św. Bartłomieja. Apostoła, którego w Ewangelii św. Jana zna się pod imieniem Natanael. Oba imiona odpowiadają dokładnie tej samej osobie. W katalogach Apostołów, figuruje on zawsze za św. Filipem, który to przyprowadził go do Chrystusa. Więcej na jego temat można jednak dowiedzieć się od św. Jana.

Pochodził on z Kany Galilejskiej. Wielu uważa, że to właśnie na weselu Bartłomieja Pan Jezus na prośbę swej Matki dokonał pierwszego cudu, zamieniając wodę w wino. Szczegółowy opis pierwszego spotkania Bartłomieja z Jezusem zostały napisane w Ewangelii Janowej:

„Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz? » Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! » Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».”

Powyższy fragment ukazuje, że Natanael był uprzedzony i sceptycznie nastawiony do Nazarejczyków. Wystarczyło jednak zaledwie kilka słów ze strony Jezusa, aby poruszyć jego serce i duszę. Ten zaś uwierzył, że spotkał samego Mesjasza i natychmiast przyłączył się do grupy uczniów Pana. Ostatni z tekstów odnoszący się do postaci św. Bartłomieja to opis cudownego połowu ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa, gdzie Natanael był świadkiem.

Dalsze losy Apostoła nie są już znane. Mówi się, że po zesłaniu Ducha Świętego, Bartłomiej udał się do Indii. Istnieje także inna teoria, iż głosił on Słowo Boże w Arabii Saudyjskiej, Etiopii, Persji, Mezopotamii oraz Armenii. Miał on nawrócić królewskiego brata Polimpiusza. Za to zdarzenie, król Astyages w gniewie rozkazał uwięzić Bartłomieja i poddawać go torturom, aby ten wyrzekł się wiary. Gdy jednak metody te nie przyniosły zamierzonego efektu, rozkazano, aby go ukrzyżować i ściąć mieczem. Było to ok. 70 roku. Od VII wieku rozpowszechniono pogłoski, że przed samą śmiercią dodatkowo zdarto z niego skórę żywcem.

Jego ciało zostało pochowane według tradycji. Od roku 400 przenoszono jego relikwie kilkukrotnie, aby uchronić je przed Arabami. W roku 838r. dotarły one do Włoch, a konkretnie do Benewentu, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego pod mensą głównego ołtarza katedry. Pod panowaniem cesarza Ottona III część relikwii przeniesiono do Rzymu, gdzie zostały złożone w bazylice na Wyspie Tyberiadzkiej.

Św. Bartłomiej jest patronem rzeźników, garbarzy, siodlarzy, szewców, tynkarzy, introligatorów, górników, piekarzy, krawców, bartników, grzybiarzy, rolników i pasterzy. Wzywa się go w przypadku chorób skórnych i nerwowych oraz w przypadku konwulsji.

Ukazywany jest jako dobrze umięśniony mężczyzna, w długiej tunice spiętej paskiem. Przedstawia się go również ze ściągniętą skórą. Atrybuty, które są uwidocznione wraz z nim to przede wszystkim nóż, zwój i księga.

Modlitwa do św. Bartłomieja:

O, Bartłomieju, w niebiosach jaśniejesz wśród Apostołów; wysłuchaj teraz tej pieśni i przyjmij nasze modlitwy. Na Ciebie z wielką miłością Jezus skierował swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym. Głoszony słowem proroków, przez długie wieki wzywany, objawił Mesjasz się tobie, a Tyś Go przyjął z radością. Pomiędzy Panem a Tobą zawarte ścisłe przymierze: po trudach drogi krzyżowej otrzymasz w niebie nagrodę. Chrystusa, Władcy wszechświata jesteś Apostołem oraz przyjacielem; dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła Świętego Bartłomieja Apostoła z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Niech Bóg, którego wielbimy, przez Twoje wielkie zasługi wprowadzi nas do ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy. Amen.