Św. Walenty

14.02.2023
Św. Walenty

  Na półkach naszych sklepów aż roi się ostatnio od czerwonych serduszek, czekoladek i innych świecidełek, które można ofiarować ukochanej osobie. Nie bez powodu, przecież 14 lutego odchodzimy Walentynki. Zewnętrzna powłoka tego święta jest dzisiaj bardzo skomercjalizowana. Wielu już zapomniało przy tej okazji o niezwykłej postaci św. Walentego, którego w ikonografii przedstawiamy jako kapłana w ornacie, z kielichem w lewej ręce i z mieczem w prawej. Często przedstawia się go również jako biskupa, który uzdrawia chłopca z padaczki.

            Co wiemy to tym Świętym? Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Informacje o jego życiu są niestety dość skąpe i niejednoznaczne. Wiemy, że żył w III w. i był kapłanem rzymskim w czasie prześladowań Klaudiusza II Gota. Wraz ze św. Mariuszem i krewnymi asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.
Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Brak bliższych wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju jego kultu, a jego grób już w IV w. otoczony był szczególną czcią wiernych, którzy wzywali orędownictwa Świętego. Nad grobem Walentego papież Juliusz I wystawił bazylikę pod jego wezwaniem. Odnowił ją później papież Teodor I. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z głównych miejsc pielgrzymkowych. W okresie  średniowiecza kult Walentego objął całą niemal Europę. Na obszarze niemieckojęzycznym Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. W związku z tym dzień 14 lutego stał się okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.