Św. Agata – dziewica i męczennica

Św. Agata – dziewica i męczennica

Św. Agata nazywana również Sycylijską jest jedną z najbardziej wielbionych w chrześcijaństwie świętych. Wszelkie informacje na jej temat posiadamy przede wszystkim z akt jej męczeństwa. Początkowo w czasach chrześcijaństwa miał miejsce zwyczaj, iż przygotowywano akta męczenników. W przypadku św. Agaty, dokumentacja pochodzi dopiero z V wieku.

Według tych danych urodziła się ona w Katanii na Sycylii około 235 roku. Po otrzymaniu sakramentu chrztu poświęciła się Chrystusowi i postanowiła żyć w dziewictwie. Jej uroda zwróciła uwagę Kwincjana – namiestnika Sycylii, który zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, co spotkało się ze wzbudzeniem w senatorze nienawiści i pragnienia zemsty. Wówczas, w tamtym okresie trwały prześladowania chrześcijan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Agata została aresztowana przez Kwincjana. Oddał ją pod opiekę rozpustnej kobiety (Afrodyssa), aby pozbawić jej dziewiczej niewinności. Ta próba spełzła na niczym, zatem namiestnik skazał Agatę na tortury podczas których ostatecznie odcięto jej piersi. W tym samym czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym to zginęło wielu pogan. Namiestnik w obawie o karę Bożą nakazał natychmiastowo zaprzestać mąk. Ostatecznie Agata zginęła poprzez rzucenie jej na rozżarzone węgle 5 lutego 251 roku.

Jej ciało zostało złożone w bezpiecznym miejscu poza miastem. W Rzymie przy Via Aurelia została wystawiona ku jej czci okazała bazylika przez papieża Symmachusa. Kolejna świątynia w Rzymie została jej poświęcona przez św. Grzegorza Wielkiego w roku 593. Papież Grzegorz II przy bazylice św. Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci rzymski kościół. Jest to dowód na to, jak wielką czcią otaczano ją w owych czasach.

Aktualnie ciało Agaty umieszczono w katedrze w Katanii. Uznaje się, że Katania niejednokrotnie miała doznać ocalenia dzięki welonowi, któremu oddaje się wielką cześć. Piątego lutego (w dzień św. Agaty) gdzieniegdzie w okolicy poświęca się sól i wodę i pieczywo, które mają za zadanie chronić społeczeństwo przed piorunami i pożarami. Święcony pokarm został wrzucany do ognia, aby wiatr odwrócił pożar. Bydło zaś, karmiono poświęconą solą i chlebem, aby ochronić je od zarazy. Św. Agata to patronka Sycylii, ludwisarzy oraz miasta Katanii. Przede wszystkim wzywana jest przez karmiące kobiety i przy chorobach piersi.

Za atrybuty św. Agaty uznaje się dom w płomieniach, chleb, koronę w rękach, obcięte piersi na misie oraz kość słoniową (symbol czystości, niewinności i siły moralnej).

Zachęcamy do zapoznania się z programem pielgrzymki lotniczej na Sycylię (8dni)