Boże Narodzenie 2018

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”

Łk 2, 8 – 11

Niech światło betlejemskiej gwiazdy prowadzi Was do Jezusa, tak jak niegdyś prowadziło do Niego Magów ze Wschodu. Obyście w Nim i tylko w Nim rozpoznali jedynego Zbawiciela, który nadaje sens ludzkiemu życiu.

Niech Wasza wiara będzie taka jak Maryi – pełna ufności i zawierzenia, a czasem nawet wbrew ludzkiej logice.

Trwajcie przy Jezusie tak jak św. Józef: w oddaniu z sercem przepełnionym ufnością, że Pan Bóg wie lepiej niż my i ma zawsze najlepszy scenariusz na nasze życie.

Idźcie do Bożego Dziecięcia z pośpiechem i sercem przepełnionym zadumą i radością, tak jak to uczynili pasterze niezrozumiani i wyśmiewani przez otoczenie.

Wyśpiewujcie Panu chwałę, tak jak Aniołowie, którzy przyszli ogłosić narodzenie Mesjasza w mieście Dawida.

Niech Nowonarodzony obdarzy Was pokojem i głęboką radością, abyście mogli być Apostołami pokoju i z radością żyli orędziem ewangelicznym na co dzień. Życzymy Wam cudownych Świąt w gronie rodzinnym. Życzymy Wam również obfitości Bożych łask i pomyślności w Nowym Roku.

Boskie Dziecię Jezus – błogosław nam

Modlitwa do Dzieciątka Jezus

O Dziecię Jezus, uciekam się do Ciebie i błagam Cię przez wstawiennictwo Twej Świętej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, którą Ci dziś przedstawiam (…), gdyż wierzę mocno, że jako Bóg możesz wszystko uczynić. Oczekuję z ufnością otrzymania  Twej świętej łaski, kocham Cię z całego mego serca i ze wszystkich sił mojej duszy. Żałuję szczerze, żem Cię obraził grzechami i proszę o łaskę, abym już ich więcej nie popełniał. Postanawiam przeto nigdy już Ciebie nie obrażać i raczej wszystko wycierpieć, aniżeli w czymkolwiek Tobie się nie podobać! Pragnę odtąd wiernie Ci służyć. Dla miłości Twej, o Boże Dziecię, będę kochał bliźniego swego jak siebie samego. O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu, błagam cię jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.  Daj mi łaskę posiadania Ciebie w wieczności z Maryją i Józefem świętym, abym mógł Ciebie chwalić wraz z Aniołami całego niebieskiego dworu. Amen.

O Jezu, moja miłości i Dobro najwyższe, Zbawicielu i Boże mój, cześć Ci oddaję i błogosławię Cię za tę szczęśliwą chwilę, w której raczyłeś stać się człowiekiem. Wychwalam ową świętą noc, w którą na ten świat przyszedłeś i raczyłeś się narodzić jako uboga Dziecina. Dzięki Ci składam, o Najsłodszy Odkupicielu, za tyle dowodów miłości Twojej, błagam Cię przez owe pierwsze boleści, które dla mnie poniosłeś, przez te pierwsze łzy, które dla mnie w stajence wylałeś, przebacz mi wszystkie grzechy moje, daj mi łaskę, abym je mógł przez całe życie opłakiwać i nimi się brzydzić, tak jak ich teraz nienawidzę i nimi się brzydzę. Amen.


Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione!
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione!