Boże Ciało

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana Bożym Ciałem, to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. W tym dniu każdego świadomie wierzącego Katolika obowiązujące uczestnictwo we Mszy Świętej. W naszym kraju Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Boże Ciało jest świętem obchodzonym 60 dni po Wielkanocy, dlatego jest to święto ruchome.

W naszej polskiej tradycji uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują Mszę Świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, który opowiada o Eucharystii. W procesji, która zawsze ma bardzo uroczysty charakter, biorą udział wierni, często ubrani w ludowe stroje, których wygląd zmienia się w zależności od danego regionu. Procesjom na Śląsku często towarzyszy orkiestra górnicza. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy, figury świętych i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku, kiedy to na Soborze Laterańskim IV (1215) przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa z zachowaniem ich naturalnych przypadłości takich jak smak, wygląd, forma itp. Wraz z ogłoszeniem tego dogmatu, wzrosło zainteresowanie kultem Eucharystii, która przestawała być jedynie jednym z elementów liturgii, lecz coraz mocniej postrzegana była jako dowód na trwałą obecność Chrystusa pośród swoich wiernych. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tej uroczystości były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Około 1207 r., jako szesnastoletnia dziewczyna, przeżyła pierwsze widzenia, choć były one jeszcze mgliste i niezrozumiałe. Jak podaje tradycja hagiograficzna, dopiero kilkanaście lat później, w 1245 roku, św. Juliannie ukazać miał się Chrystus, który w widzeniu domagał się ustanowienia święta Eucharystii na pierwszy czwartek po święcie Trójcy Przenajświętszej. Pod wpływem tych objawień bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege oraz zainaugurował pierwszą procesję eucharystyczną ulicami miasta. Wkrótce jednak zaczęto jednak wysuwać przeciwko Juliannie oskarżenia o herezję, a decyzję o wprowadzeniu święta Bożego Ciała w diecezji Liege, uznano za zbyt przedwczesną. Zarzuty te spowodowały, że święto przestało być obchodzone.