Biała Niedziela

Biała Niedziela

            BIAŁA NIEDZIELA

            Określenie „Biała Niedziela” mogłoby przywołać na myśl dzieci, które co dopiero przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i ich białe, niewinne i szykowne stroje, w których chodzą do kościoła. Jest to jednak bardzo mylne, bowiem w II niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim przeżywamy w Kościele Powszechnym tzw. „Białą niedzielę”.  Jej nazwa odnosi się zarówno do koloru szat liturgicznych, jak i do koloru szat katechumenów ochrzczonych w Wigilię Paschalną. To właśnie w białych szatach chodzili oni przez cały tydzień od Wielkiej Nocy i zdejmowali je dopiero na zakończenie oktawy w następną niedzielę po Wielkiej Niedzieli.

Biała Niedziela nieodzownie związana jest również ze słynnym na cały świat obrazem „Jezu, ufam Tobie”. To właśnie ta niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w objawieniu św. siostrze Faustynie w Płocku w 1931 roku. Wtedy też przekazywał jej swą wolę dotyczącą powstania obrazu:

„Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz.49).

Kościół poucza, że pierwsza  niedziela po Wielkanocy jako święto Miłosierdzia Bożego ma swój głęboki sens teologiczny. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Święto Bożego Miłosierdzia  jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także czasem łaski dla całej ludzkości.

„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników” (Dz.699).

„Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz.300).

„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (. . .) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz.699).

Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 roku Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła. Tym samym papież na nowo podkreślił fakt, że największym przymiotem Boga jest Jego miłosierdzie. Kościół zachęca nas, aby w tym dniu w sposób szczególny czerpać ze źródła miłosierdzia Bożego. Aby owocnie skorzystać z łask trzeba nam wypełnić następujące  warunki: ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego oraz być w stanie łaski uświęcającej i godnie przyjąć Komunię Świętą.